Hållbar renovering av byggnader

Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst. Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt.

Därför har forskningsinstitutet RISE i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden och en för skolor.

Hållbar renovering av byggnader

Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst. Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt.
Därför har forskningsinstitutet RISE i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden och en för skolor.

Hållbar renovering av byggnader

Forskningsinstitutet RISE har i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden och en för skolor.

Vektyget Renobuild

Renobuild består av ett excelark och en användarhandbok och är gratis för vem som helst att använda.

Bostad

Utvärdera renoveringar av flerbostadshus och deras omgivningar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala aspekter.

 

Skola

Skola använder du som vill utvärdera en skolrenovering och dess effekter på ekonomi, miljö och människa.

 

Finansiering från
Projektet leds av

Finansiering från

Projektet leds av

Share This